Ontwikkeling

De Verrijcking

Verrijcking 1

Je bent stagiaire en draait direct volop mee in de prak­tijk.
Je volgt de beroeps­oplei­ding voor advo­caat en begint aan onze interne oplei­ding, De Verrijcking 1. Je persoon­lijke ont­wikke­ling krijgt op alle gebieden een enorme impuls; vak­inhoude­lijk en wat betreft je vaar­dig­heden. Zo krijg je inter­visie, de Stagiaire Werk­groep en maak je o.a. een begin met de ont­wikke­ling van per­soon­lijk leider­schap.

Verrijcking 2

Je bent medewerker omdat je als stagiaire zeer goed hebt gefunctio­neerd.
Om je vak­matige en persoon­lijke capaci­teiten als jurist verder te ont­wik­ke­len, voor­ziet Verrijcking 2 in zaken als relatie­management, contract­management, persoon­lijk leider­schap, onder­handelen, pitchen, coaching en tal­loze andere vaar­dig­heden.

Verrijcking 3

Je bent senior medewerker en je hebt jezelf ont­wik­keld tot uitmun­tend jurist.
Je beheerst alle facet­ten van het vak en bereidt je voor op de vol­gende stap. Zoals coachen van collega's, het aan­sturen van projecten­/teams en het voeren van acquisitie. De Verrijcking 3 sluit hier naad­loos op aan met zaken als personal branding, een patroon­cursus, team­coaching of talent­management.

Verrijcking 4

Je bent partner, auto­­ri­teit op je vak­gebied en hele­maal thuis in de filo­sofie en werk­wijze van ons kan­toor.
Samen met de andere partners bepaal je de koers van het kan­toor. En natuur­lijk sluit jouw modu­laire ontwikkel­programma hier perfect op aan. Een management­programma aan de Cambridge Judge Business School, trainingen op het gebied van leider­schap, etc., worden in modules binnen De Verrijcking 4 aan­ge­boden.

Verrijcking 5

Je bent senior partner en het geweten van ons kantoor.
Het borgen van kennis­overdracht, leider­schap binnen de sector, corpo­rate bran­ding en mentor­schap zijn de thema's waar je je in De Verrijcking 5 mee bezig zult houden.

meer info

Wil je meer informatie over ons perma­nente opleidings­programma De Verrijcking of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.