Werken bij Pels Rijcken

De jonge meesters van Pels Rijcken


Pels Rijcken heeft een speciale plek in de markt. Zo is de Staat een belang­rijke cliënt en één van onze partners zelfs de landsadvocaat. Pels Rijcken haalt regel­matig de voor­pagina. Niet vreemd, want we doen zaken die grote impact hebben op het dage­lijks leven. Op het gebied van milieu, gezondheids­zorg, infra­structuur, onder­nemen of cassatie. In deze kennis­gebieden kun jij je specialiseren. Je ontwik­kelt passie voor juridi­sche inhoud. Want alleen zo kun je mees­ter­lijke kwaliteit leveren.

Pels Rijcken staat al jaren bekend als dè juridische partner voor de overheid. Maar we werken ook voor commerciële bedrijven. Dat veel bekende onder­nemingen kiezen voor Pels Rijcken, is geen toeval. De optel­som van ons vak­man­schap, diep­gaande kennis en een sterke betrok­ken­heid, spreekt aan.

Als advocaat bij Pels Rijcken sta je regel­matig in de rechtszaal. Procederen, pleiten... het echte werk. Als je ergens het juridische vak goed leert, dan is het bij Pels Rijcken. Zowel in de advocatuur als in het notariaat. Dat zeggen wij, maar dat zegt ook de branche. Pels Rijcken op je cv betekent een echte meerwaarde.

Rol van de landsadvocaat

Net als veel bedrijven en organisaties maakt de Staat gebruik van een vaste, externe advocaat, die werkt volgens de regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. De landsadvocaat is niet in dienst van de Staat. De verplichtingen die gelden voor de landsadvocaat gelden ook voor zijn kantoorgenoten. Gezamenlijk behandelen ze jaarlijks meer dan duizend zaken voor de Staat. Daarnaast werken de advocaten van Pels Rijcken ook voor andere cliënten.

Kennisgebieden

Als advocaat- of kandidaat notaris stagiaire start je bij Pels Rijcken je loopbaan binnen één sectie. Gedurende je stage wissel je niet van sectie, met uitzondering van de sectie Cassatie. Daar word je na anderhalf jaar in een tweede sectie naar keuze geplaatst, met name om je voldoende proceservaring te laten opdoen.
Ons kantoor is georganiseerd in negen secties:
Arbeids- en ambtenarenrecht
Bestuursrecht
Bouw- en aanbestedingsrecht
Cassatie
Civiel (proces)recht
Ondernemingsrecht
Ruimte en milieu
Strafrecht
Vastgoed

Wil je meer te weten komen over één van de secties, kijk dan op onze corporate website.